На 11 ноември 1821 година е роден руският писател, публицист и мислител Фьодор Михайлович Достоевски.
До 16 години живее в Москва, след което е приет в “Инженерното училище” в Петербург. През 1842 година завършва военно-инженерния курс, с длъжност инженер-лейтенант. Остава да служи в Петербург, но други цели и стремежи го привличат неудържимо и той започва да се занимава с литература, философия и история. Година по-късно се заема с превода и издаването на произведението на Балзак – “Йожени Гранде”.
Започва да пише от средата на 40-те години на 19 век, като първите му произведения са повлияни от реалисти и романтици като Дикенс, Балзак и Гогол. През 1844 година пише първата си творба – “Бедни хора”, която веднага след публикуването си се радва на изключителен успех и прославя автора.
През 1847 година Достоевски влиза в нелегалния социалистически кръжок на Петрашевски и други революционни кръжоци, като участва в опита да се организира тайна печатница за противоправителствена литература и прокламации. Две години по-късно е арестуван и осъден на смърт. Присъдата е отменена в последния момент и е заменена с каторга и заточение в Сибир. След 10 години се връща и за втори път започва литературна кариера.
Близостта със смъртта оставя дълбок отпечатък в съзнанието му. Написва творбата „Записки от Мъртвия дом“ – в нея описва преживяванията си на каторжник.
След като брат му и съпругата му умират, Достоевски преживява тежък период, започва да играе рулетка и натрупва дългове. По това време той започва работа над романа “Престъпление и наказание”, в който се отразява целият сложен път на вътрешните му желания.
Финансовите му затруднения го подтикват за около месец с помощта на стенографката Анна Григориевна Сниткина, да напише книгата “Играчът на рулетка”.
Скоро след това занимава за Германия, Швейцария и Италия. В този период работи над романите “Идиот” и “Бесове”, които завършва вече връщайки се в Русия. Романът “Идиот” е едно от най-сложните произведения на Достоевски.
Последните две години от живота си писателят създава може би най-значимата си и безсмъртна творба – романът “Братя Карамазови”. Това е последната книга на знаменития автор, считана за неговото най-добро произведение и един от големите шедьоври на световната литература.
Фьодор Михайлович Достоевски умира на 9 февруари 1881 година в Санкт Петербург, вследствие на изострено белодробно заболяване. Пълната със събития биография на писателя, показва, че той получава признание още приживе, но най-голям успех неговите творби получават посмъртно.
Всички негови книги можете да ползвате в Библиотека „Зора“.