На 29 март 1873 година Лев Толстой започва да пише романа „Ана Каренина“. Няколко дни по-рано в писмо до Н. Страхов писателят недвусмислено заявява: „Аз пиша роман… именно роман, първия в моя живот! Веднъж след работа взех този том на Пушкин („Повести на Белкин“) и както винаги (струва ми се за 7-ми път), го изчетох целия, нямах сили да се откъсна и го четях като за първи път. Нещо повече, той сякаш разреши всичките ми съмнения… Там има един откъс: „Гостите се събраха във вилата“ („Гости съежались на дачу“)“. Това признание в писмото до Страхов открива сериозни проекции между бъдещия роман „Ана Каренина“ и Пушкиновия повествователен модел. Фразата, с която започва романът: „Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно по своему“ и днес покорява с мъдростта си. Романът е завършен 4 години по-късно, през април 1877 година, а излиза от печат през 1878 година.

Произведението му „Война и мир” е издадено по-рано, много критици го смятат за нов етап в развитието на европейската литература. Днес никой не подлага на съмнение принадлежността на „Война и мир“ към жанра роман, но  на времето дори самият Толстой е смятал, че неговият първи роман е по-късният „Ана Каренина“.

На снимките виждате оригиналния ръкопис на писмото до Н. Страхов и корицата на първото издание на „Ана Каренина“.