На 7 ноември 1869 година в Букурещ излиза първият брой на вестник „Свобода“ под редакцията на Любен Каравелов.
В него той прокарва идеите за самостойна борба на българския народ, за балканска федерация при ясно зачитане на етнографските дадености на балканските народи и против всякаква чужда намеса. Освен уводни политически статии вестникът помества дописки от България, Бесарабия, Сърбия, Австрия, Босна, Далмация и други; повести и разкази от българския живот; статистически сведения; критика и библиография; история наука и др. От вестника са отпечатани 23 броя.
По настояване на турското правителство вестникът е спрян през 1872 година, но още през февруари на същата година Любен Каравелов започва да издава вестник „Независимост“. В „Свобода“ и „Независимост“ се публикуват всички повести и разкази на Любен Каравелов. На вестника сътрудничи и Христо Ботев.
На същата дата – 7 номври, е роден и редакторът на вестника Любен Каравелов.
Роден е през 1834 година в Копривщица. Учи първо в родния си град, а след това в Пловдив, Одрин, Цариград и Москва. Руската интелигенция оказва силно влияние не само върху творческата натура на Каравелов, но става и причина за развитие на ревулюционните му идеали. През 1867 година основава в Белград Български комитет, чиято роля е да организира и ръководи сформирането на чети и прехвърлянето им от Сърбия в България. След вестниците „Свобода“ и „Независимост“ през 1875 година Каравелов започва издаването на чисто научно и литературно списание „Знание“, което излиза редовно до Руско-турската война. След Освобождението той пренася печатницата си първо в Търново, а след това в Русе и продължава изданието на „Знание”. Умира в Русе през 1879 година.