На 12 август 1872 година в град Сливен  е роден Атанас Кавърджиков – кмет на град Сливен от 10 октомври 1921 година до 6 февруари 1923 година.

По професия Кавърджиков е текстилен работник. През 1904 година е  избран за председател на новосъзданения текстилен синдикат в Сливен, а от 1909 година е член на ръководството на Работническия текстилен съюз в България със седалище гр.Сливен. През 1921 година става помощник-кмет, а от 1921 година до 1923 година е кмет на Сливенската комуна. През лятото на 1912 година тесните социалисти поемат управлението на Сливенската община, с което се създава Сливенската комуна – най-дълго просъществувалата у нас – цели 11 години. Тази комуна реализира важни социално-икономически мероприятия в интерес на трудовите хора на града. Прилагат принципа на прогресивното-подоходно облагане, връщат голяма част от заграбените общински земи и ги дават на безимотните, отпускат и помощи на бедните. Комуната успява да построи и общински жилища, училища, създава градини и паркове. Сливенската комуна издава и свой печатен орган – „Сливенски общински вестник“, с който информира гражаданите за направеното от тях.

В продължение на 11 години комуната и Атанас Кавърджиков защитават успешно интересите на трудещите се сливенци.

(Из книгата „Съзидатели: Алманах на сливенските кметове 1878-2007“.)