На 1 август 1845 – нов стил /20 юли стар стил/  в Сливен е родена Аргира Димитрова Жечкова.

Родственица е на Хаджи Михаил Калудов, един от българските пратеници на княз Ипсиланти по времето на Гръцката завера, на Михаил Колони, на Добри Чинтулов и на мнозина други сливенски революционери и просветители. През 1851 година постъпва в тогавашното девическо училище, ръководено от Елисавета Желева, където изучава Рибния буквар, Царственика, закон божи и песни на Апостола. Ученолюбива и прилежна, завършва с отличие всички образователни степени. Аргира Жечкова е ревностна пазителка и разпространителка на Чинтуловите песни, не само като учителка, но и като негова близка родственица. През 1865 година е назначена за учителка в девическото училище, с което започва нейната мисия на учител, просветител, възпитател и пазител на сливенския културен дух и традиции. През 1870 година и в Сливен е основано Българско женско дружество отново по предложение на Аргира Жечкова. От 1908 година до 1922 година е и подпредседател на благотворителното дружество „Подслон“, и председател на комитета на безплатните ученически трапезарии, на които подарява лични средства от 1000 златни лева. През 1887 година се омъжва за търговеца Захария Жечков – виден сливенски просветен и културен деец. Въпреки, че напуска учителската професия, до края на живота си Жечкова отстоява нуждата от просвета и култура на жените в Сливен, като всеки неделен ден урежда сказки за майките, чиито деца посещават училище, с което дава своя принос  за образованието на цели фамилии. Община Сливен учредява награда „Аргира Жечкова”, която се присъжда  на жена-учител и общественик с принос за издигане престижа на учителската професия и доказани високи професионални умения, като преподавател и възпитател на младото поколение. Наградата „Аргира Жечкова” е индивидуална и се връчва ежегодно в навечерието на 24 май . Името на носителя на наградата „Аргира Жечкова” се вписва в „Почетна книга на носителите наградите на Община Сливен“.