На 12 октомври се навършват 120 години  от рождението на Апостол Стефанов Саръиванов – един от Председателите на Народно Читалище  „Зора”, общински съветник и народен представител в ІV и V Велико Народно събрание и в VІ, VІІ, и Х Обикновено Народно събрание (1858-1916).

Първоначалното си образование получава в родния си град Сливен, а средно в Цариградския и Марсилския лицеи. След това постъпва и завършва юридическия факултет в Екс във Франция. Избиран е за народен представител в продължение на пет мандата. Апостол Саръиванов е и  един от видните индустриалци на вълнени платове в Сливен. Oсвен като Председатал на Народно Читалище „Зора“ развива и активна дейност, като член на Дружеството за икономическо повдигане на града. Участва в строителството на първата железница в Сливен.