На 12 октомври 1858 година  в Сливен е роден Апостол Стефанов Саръиванов – един от председателите на Народно читалище  „Зора” (1890-1892), общински съветник и народен представител в ІV и V Велико народно събрание и в VІ, VІІ, и Х Обикновено народно събрание.

Първоначалното си образование получава в родния си град, а средно в Цариградския и Марсилския лицеи. След това постъпва и завършва юридическия факултет в Екс във Франция. Избиран е за народен представител в продължение на пет мандата. Саръиванов е и  един от видните индустриалци на вълнени платове в Сливен. Oсвен като председатал на Народно читалище „Зора“ развива и активна дейност, като член на Дружеството за икономическо повдигане на града. Участва в строителството на първата железница в Сливен.

Апостол Саръиванов умира на 28 април 1916 година в София.