Неделчо Неделчев Радев е роден в Сливен на 30 октомври (нов стил) 1890 година.

Завършва средното си образование в родния  град през 1908 година, след което става стипендиант  във Висшето земеделско училище в Монпелие, Франция. През 1912 година се връща в България и стажува в Лозарската опитна станция в Плевен, а по-късно става неин ръководител. След края  на Първата световна война, в която взема участие, Неделчев работи като специалист технолог в известната за времето си винарска кооперативна изба „Шевка“ в Сливен.

Членове на производствена винарска кооперация „Шевка“

През 1922 година с конкурс е избран за доцент, а през 1931 година за професор и завеждащ катедрата по „Лозарство и винарство“ при Аграрно-лесовъдния факултет в София. По-късно става и негов декан, а от 1944 г. до 1946 г. е първият декан на новооснования Агрономически университет в Пловдив. През 1952 година става директор  на новосъздадения Научноизследователски технологически  институт по винарска и пивоварна промишленост в София. През 1961 година е избран на член-кореспондент на БАН и става завеждащ отдел „Лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство“ при Академията на селскостопанските науки в София. Една година по-късно е избран за академик.

 

За големите му заслуги още през 1946 година става член на Италианската академия по лозарство и винарство, а през 1965 година и на Френската академия на селскостопанските науки. Многократно е избиран за заместник-председател  на Международната служба по лозата и виното в Париж.

Академик Неделчо Неделчев е дългогодишен председател на Български лозарски съюз и редактор на списание „Лозарски преглед“ и вестник „Лозар“. В различни вестници и списания публикува над хиляда научни и  научнопопулярни статии на лозарска и винарска тематика.

След 9 септември 1944 година заслугите  му са високо оценени от народната власт, а той  продължава да работи с още по-голям замах и огромен ентусиазъм.

До края на живота си (10 юни 1969 година) Акад. Неделчев следи отблизо развитието на световната лозаро-винарска наука. Известен не само у нас, а и в много други страни като голям учен, използващ перфектно няколко чужди езика, той поддържа непосредствена връзка и кореспондира с почти всички световноизвестни учени в тази област.     

Академик Неделчо Неделчев е признат за баща на българското лозарство и абсолютно заслужено е удостоен два пъти с Димитровска  награда, със званието „Заслужил деятел на науката, с орден „Девети септември“ – I степен, и с много други награди.

Научната му дейност е отразена в тридесет и пет труда в областта на лозарството, и пет в областта на винарството. Голям брой от книгите, учебниците и ръководствата, които той е написал са преведени и се използват в други страни.  

„Всичко това акад. Неделчев върши безкористно, тихо, скромно, с търпение и такт, подтикван от необходимостта да търси новото, неоткритото в науката и производството, за да задоволи научните си, професионални и емоционални потребности. Създаденото от него остава като изключително полезен влог в националната съкровищница.“ (Б. Симитчиев)

Днес Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм – Сливен носи неговото име.